Kauza koupaliště Lhotka (!! SOS !!) (ještě jednou)

4. 06. 2012 9:00:00
Vážení kdokoli... Ač jsem své blogování zde byl nucen (ledva po jeho zahájení) před delší dobou z časových důvodů ukončit (poslední článek s ambiciózním tématem "existence a smysl života - potažmo inteligence - ve vesmíru" :-) zůstal mi už jen ležet v stavu rozpracování...), "vracím" se nyní alespoň jednorázově s tímto apelem a využívám své možnosti alespoň takto zde publikovat... Prosím všechny, kteří by mohli v této věci jakkoli pomoci (nápady, medializací, popř. i jakoukoli další osobní aktivitou...), aby tak učinili. Předem s vřelými díky... (a omlouvám se za rozsah, text nebyl koncipován jakožto blogový článek...)
Koupaliště Lhotka v těchto dnechKoupaliště Lhotka v těchto dnech

Věc (souhrn):

V současných dnech se - abych tak řekl - „provalila na veřejnost“ zpráva o uzavření „odnepaměti“ fungujícího areálu přírodního koupaliště Lhotka na Praze 4. První publikovanou informací bylo cca. v březnu tohoto roku, že současný majitel pozemků nadále neprodloužil smlouvu nájemci – provozovateli tohoto koupaliště (panu Miloslavu Povýšilovi). Následně bylo valnou většinou veřejnosti teprve „objeveno“, že aktuálním vlastníkem dotyčných parcel je slovenská investiční/developerská společnost ECO-Invest a.s. (potažmo její česká dceřiná společnost ECO-Investment), jež v roce 2005 zakoupila tyto v „obálkovém“ privatizačním projektu od státu (Fondu národního majetku), a to za účelem jejich využití k výstavbě bytových domů (poznamenejme, že dle územního plánu se jedná o rekreační oblast, kde stavět nelze...).

Tyto základní informace samozřejmě nebyly ani doposud nikterak tajné, nicméně v žádném případě nebyly veřejnosti nikterak prezentovány... A tato je nyní pochopitelně značně překvapena a rozhořčena. Pravdou je, že areál nikdy nebyl v majetku ani městské části P4, ani hl. města Prahy, nýbrž v majetku státu. V roce 2005 proběhla privatizace tohoto majetku formou obálkové metody (odkaz: Rozhodnutí o privatizaci). Privatizační projekt neobsahoval žádné podmínky, jediným kritériem zde byla cena. Pod tímto rozhodnutím o privatizaci podepsán Bohuslav Sobotka, toho času ministr financí.

Z dopisu (odpověď na dotaz petiční skupiny za záchranu koupaliště) „Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“ víme, že (cituji) „V době zpracování zakladatelského privatizačního projektu na areál koupaliště Lhotka neprojevila obec žádný zájem o převod uvedeného koupaliště, tj. ÚZSVM nebyla obcí zaslána žádost o bezúplatný převod...“. Připusťme, že bezúplatný převod by mohl být „teoreticky“ problematický kvůli provozované podnikatelské činnosti (koupaliště) zde (byť tuto lze samozřejmě snadno ošetřit...), nicméně Praha 4 se ani nepřihlásila do standardního privatizačního procesu a v současné době radnice otevřeně tvrdí, že o tomto nebyla informována(!). Což v žádném případě není v souladu se zákonem (potažmo usnesením vlády), jenž přímo a konkrétně ukládá státu povinnost mj. vyvěšení takové informace na vývěsce příslušného městského k úřadu (a věřím tedy, že k tomuto i v souladu se zákonem došlo, přinejmenším tedy „oficiálně muselo“...).

Objevila se rovněž v této souvislosti potenciálně zajímavá zpráva (datovaná již 15.6.2005) na serveru bezkorupce.cz - http://www.bezkorupce.cz/2005/06/starosta-prahy-4-prekvapil-svymi-miliony/, týkající se tehdejšího starosty Prahy 4, pana Zdeňka Hovorky. Časová souhlasnost, jakož i další min. nepřímé indicie, opravdu pochopitelně snadno přinejmenším indikují „nenulovou pravděpodobnost“ možné korupce související i právě s tímto případem... (tehdejší nezájem MČ P4 a nyní tvrzení současného zastupitelstva, že tzv. „o ničem nevěděli“...). Bohužel se mi, ani prozatím nikomu z (níže odkázané) petiční skupiny za zachování přírodního areálu, nepodařilo nikde dohledat informaci, jak „kauza“ tehdejšího pana starosty byla nakonec vyústěna...... (???)

Společnost ECO-Invest (ECO-Investment) zakoupila ve výše zmíněné privatizaci areál s pozemky za sumu cca. 30 mil. Kč (veřejná informace). Následně nový majitel podal žádost o změnu územního plánu...

Záměr firmy ECO-Invest je stručně prezentován na jejich webových stránkách zde: http://www.ecoinvest.sk/lhotka.html. Jakékoli vyjádření společnosti k věci se získat nepodařilo, bez reakce zůstal jak údajně dotaz některých tištěných médií, tak dopis občanské iniciativy za zachování areálu, jakož i obdobný (byť nikoli shodný a zmínkou o „vstřícném gestu vzhledem k blízkému projednávání územního plánu“ drobet podivný...) dopis radního MČ P4 pana Pavla Caldra.

Majitelem společnosti je slovenský „velkopodnikatel“ pan Milan Fiľo (http://sk.wikipedia.org/wiki/Milan_Fi%C4%BEo, http://tvnoviny.sk/spravy/slovensky-sen/slovak-ktory-vlastni-50-firiem-v-europe-tu-je-pribeh-multimilionara.html).

V současné době je magistrátem hl.m. Prahy aktuálně projednáván nový územní plán, jelikož původní koncepce územního plánu bývalého primátora Pavla Béma byla novým vedením města „stornována“ (přehledné souhrnné info též http://arnika.org/uzemni-plan). V jeho konceptu prozatím zůstává dotyčná oblast beze změny, je však samozřejmě velikým otazníkem jaká nakonec vykrystalizuje finální podoba...

Jak již jsem napsal v úvodu, na veřejnost veškeré tyto informace „účinně“ pronikly teprve na jaře letošního roku v souvislosti se zprávou dosavadního provozovatele o zastavení provozu koupaliště z důvodu neprodloužení nájemní smlouvy současným majitelem (ba údajně i přímo současný majitel pan Fiľo prohlásil, že „raději nechá areál chátrat...“ – nicméně to je pouze zprostředkovaná zpráva z neoficiálních zdrojů [charakteru „paní zaslechla...“]). Na každý pád je samozřejmě více než zřejmé, že zájem společnosti ECO-Invest bude pochopitelně jediný – dosažení změny územního plánu k realizaci jejich developerského projektu.

Na základě informace o zastavení provozu a následně zjištěných dalších (již výše zmíněných) skutečností vznikla občanská iniciativa, realizující petici proti těmto záměrům. Skupina je prozatímně koordinována přes facebook - http://www.facebook.com/groups/287965237955935/, petice je však samozřejmě písemná dle všech náležitostí a čítá dle mých posledních informací již přes 4 tisíce podpisů občanů nejen z okolí. Text petice k nahlédnutí ZDE, informační leták o iniciativě ZDE. Adresátem této petice je úřad primátora hl.m. Prahy.

Vedení této skupiny aktuálně (k datu 1.6.2012) pracuje na založení občanského sdružení a připravuje řadu dalších kroků, jaké je možno z této pozice konat... Prozatímní kontakt: koupalistelhotka@seznam.cz.

K iniciativě se následně pod tlakem veřejnosti připojilo i současné vedení radnice MČ Praha 4, iniciátorem pan radní Pavel Caldr. MČ se nicméně rozhodla založit vlastní souběžnou petici (byť nám jednání MČ formou petice - namísto oficiálních cest - přijde poněkud zvláštní...). Znění této petice k nahlédnutí ZDE a další informace viz. níže – Další odkazy – aktuální tiskové zprávy, zpráva televize Metropol.... Petice MČ P4 je adresována magistrátu hl.m. Prahy, jmenovitě radní pro oblast majetku a podnikání pí. Aleksandře Udženija a žádá magistrát o „finanční prostředky na odkoupení dotčených pozemků“. Původní občanské petiční skupině se tato forma, možná i motivace, jakož i její naděje na úspěch upřímně řečeno tzv. „ne zcela pozdává...“ (a osobně bych řekl, že byla-li by zde záležitost v rukou např. konkrétně přímo paní Udženija, skepse je možná dosti oprávněná....). Nicméně nezamýšlím tímto současné vedení P4 ani v nejmenším zase nikterak přespříliš výrazněji podezřívat (kupř. jen z alibismu apod.) či očerňovat, upřímně velmi těžko vše doopravdy zcela objektivně posoudit a MČ to zcela nezpochybnitelně také zajisté „nemá snadné“... (bez ironie)

Přírodní koupaliště Lhotka patřilo min. v posledních letech k nejčistším (viz. zprávy o čistotách vod), a jinak samozřejmě již řadu desetiletí k velmi vyhledávaným místům relaxace a odpočinku u přírodní vody v Praze, zdaleka nejen pro obyvatele z blízkého okolí. Ač se jedná o areál s upřímně již význačně zastaralou (a lze říci již i poněkud zchátralou :-)) technickou vybaveností (zajisté v porovnání s dnešními moderními koupališti), do jehož zázemí nebylo dlouhá léta ze strany majitele (tj. až do r. 2005 státu) investováno, jedná se současně o areál jeden z přírodně nejkrásnějších a v Praze unikátních (přírodních koupališť již nám tu opravdu mnoho nezbylo) a rovněž tradičních s nezpochybnitelně nezanedbatelnou hodnotou i historickou, přirozeně navazující na další vodní části - přírodně chráněný a v nedávných letech kompletně revitalizovaný rybník U Vodotoku a další (kaskáda rybníků ležících na Zátišském potoce - U Vodotoku, retenční nádrž Hodkovičky, Zátišský rybník), atd. Rovněž se jedná i o rekreační oblast (a taktéž jednu z mála zbývajících) dle územních plánů „všech dob“...

Oproti tomu bytová výstavba (jak je samozřejmě obecně známo) – mimochodem stále v okolí trvale probíhající „kde jen se dá“ – již dlouho ba i značně převyšuje poptávku a v žádném případě tuto na nijaký pád dozajista není lze hodnotit jako jakkoli (jakož ni pro kohokoli, včetně budoucích jejích obyvatel...) prospěšnou. Výhradní (ač snad i ani nepopíranou) motivací je zde onen (event. budoucí) jednorázový zisk developerů.

Bylo by velmi pozitivní zprávou pro všechny obyvatele ČR, kdyby se podařilo toto území zachránit.

Ještě jednou s vřelými díky přinejmenším za vaši pozornost a čas, jakož předem i za jakoukoli následující odezvu

Vítězslav Soběhrd

(z osobní iniciativy, jinak taktéž člen oné zde zmiňované „petiční skupiny“)

Další odkazy:

Aktuální tiskové zprávy: (vesměs blízce totožné)

Novinky: http://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/267482-misto-koupaliste-maji-byt-v-prazske-lhotce-byty.html?ref=ostatni-clanky

Pražský deník: http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/za-zachranu-koupaliste-lhotka-se-stavi-i-radnice-20120526.html

Náš Braník: https://sites.google.com/site/nasbranik/aktuality-1/koupalistelhotkakonci

Metro: http://www.metro.cz/ve-lhotce-si-uz-nikdo-nezaplave-oblibene-koupaliste-letos-neotevre-1f5-/co-se-deje.aspx?c=A120412_165429_co-se-deje_ava

IDnes: http://praha.idnes.cz/koupaliste-na-lhotce-v-praze-4-je-mimo-provoz-fms-/praha-zpravy.aspx?c=A120524_142941_praha-zpravy_sfo

Právo: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150877962608077&set=o.287965237955935&type=1&theater

Zpráva televize Metropol:

http://www.metropol.cz/zpravy/z-prahy/ustoupi-koupaliste-lhotka-bytum-petice-je-proti/

Obecně o koupališti:

Koupaliště Lhotka: http://koupalistepraha.cz/praha-4/koupaliste-lhotka/

Koupání v Praze: Lhotka (pěkná krátká „videoprezentace“ ještě fungujícího koupaliště): www.youtube.com/watch?v=GTfjr1yPITk

Autor: Vítězslav Soběhrd | pondělí 4.6.2012 9:00 | karma článku: 14.81 | přečteno: 1540x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Politika

Petr Burian

Napráskej si svého chlebodárce

Nadační fond proti korupci Karla Janečka přišel se staronovým nápadem, kterak ochránit oznamovatele trestných hospodářských činů na svém pracovišti. Nic proti páchání dobra, to je dnes v módě. Ale každá hůl má dva konce.

19.2.2019 v 18:00 | Karma článku: 8.25 | Přečteno: 160 | Diskuse

Pavel P. Kopecký

Bandera, jaký je to vzor?

Současná Ukrajina je naneštěstí nárazníkovým pásmem. Neradostným „územím nikoho“ mezi velmocenskými sférami Ruské federace a Západu. Dvou soupeřících okruhů, které se potácejí v nemalých vnitřních problémech.

19.2.2019 v 17:09 | Karma článku: 17.25 | Přečteno: 289 | Diskuse

Petr Štrompf

Komunismus v české společnosti je jako žlutofialová modřina

Věčná otázka i odpověď na ni – měla se komunistická strana po listopadovém sametu zakázat? Měla i neměla. Odpověď dvou táborů, v nichž jsou expolitici i ti současní.

19.2.2019 v 16:21 | Karma článku: 6.86 | Přečteno: 205 | Diskuse

Jan Dvořák

Výběr „ošlapného“ až na drobnosti funguje

Správa kolejnic a nádraží zavedla tak zvané „ošlapné“, což je speciální poplatek za opotřebování nástupních ploch a podlah vnitřků nádražních budov.

19.2.2019 v 15:39 | Karma článku: 14.45 | Přečteno: 326 | Diskuse

Miroslav Gruner

At´ se vražedkyně omluví i na fb, kde píše, že jej miluje a je odsouzena pro jeho vraždu

18 let káznice dnes uložil devatenáctileté ženě soud. Trestný čin vraždy je odporný zločin, a proto je dobře, je-li exemplárně přísně a tvrdě trestán. Na svém fb dodnes má post, že se zamilovala; zjevně s celou kauzou související.

19.2.2019 v 14:48 | Karma článku: 5.56 | Přečteno: 245 | Diskuse
Počet článků 12 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1488

Kreativní individualista, chorobný perfekcionista, nenapravitelný filozofovač a Sisyfovský hledač absolutní moudrosti:-) (v každé oblasti a při zahrnutí rádoby zcela všech souvislostí a nuancí…). Bijec za ideje a principy z svého pátrání vzešlé, byť by i proti "zájmům" jeho stály. Též muzicivní rádobytvořič, rádobyplíhalovský kytarista, sem tam i textař.

Dál třeba hokejovej gólman (a příl. organizátor podobně postižených amatérů pražských…), na stará kolena zvažovač (mírně skeptický) zahájení zhola nerentabilního studia (umělá inteligence) a věnování se muzice (což baví jej as nejvíc) – to vše nejl. při nějakés nenáročné práci (hledám:-))… Světapojetí vědeckého, stavu znovusvobodného (nabídky potěší.-)), profese vyhořele programátorské, věk "robě Husákovo". Budoucnazření chronicky sinusoidního (lehká maniodeprese nevylučitelná), majetek (funds, realty, childs [dle dostupných zpráv], HIV [dtto]) negativní.

V diskuzích "vita.s".

Najdete na iDNES.cz